TELLIJA HALDUSKORRALDUSE PROTSESS

 

 

 

 

1.      Eksperthinnangu küsimine (KH-1)

2.      Ehitusprotsessi dokumendid (ehitusprojekt, inventplaan jne)

3.      Kinnistu toimik-pass

4.      Hoone toimik pass

5.      Hooldusraamat

6.      Muu andmestik (ka majandus ja juriidiline) ja dokumendid

7.      Ruumiprogramm

8.      Kasutusjuhendid

9.      Hooldusjuhendid

10.  Esmase tehnilise ülevaatuse akt

11.  Kinnistu majanduskava eelkalkulatsioon

 

 

 

 

12.  Haldus- (KH-2) ja hoolduspakkumise (KH-2) küsimine

13.  Halduspakkumine (KH-4)

14.  Hoolduspakkumine (KH-5)

15.  Pakkumiste võrdlemise ja hindamise juhend

 

 

 

 

16.  Majanduskava tüüpvorm

17.  Kinnisvara haldusleping (KH-6)

18.  Kinnisvara hooldusleping (KH-7)

19.  Kinnistu majandamine kokkuvõte

20.  Halduri teatis

 

 

 

Protsessi dokumendid

 
Andmestiku ja halduskorralduse ettevalmistamine

a)      Uusehitise korral andmestik koostatakse projekteerimis- ja ehitusprotsessis projekteerija ja/või ehitusprojektijuhi poolt;

 

b)      uute ja/või paremakvaliteediliste teenuste soovi korral (tegutseva haldaja vahetamine) omanik valib konsultandi (vorm KH-1) ja andmestik korrastatakse-koostatakse üldjuhul konsultandi (erandjuhul võib ka asjatundlik ja kogemustega omanik koostada ise) poolt;

 

 

c)      tegutseva haldaja teenusega rahulolul täidetakse varem korrastatud dokumentatsiooni haldaja poolt pidevalt vastavalt kokkuleppele (haldaja esitab regulaarselt raportid ja kinnistu majanduskava eelkalkulatsioonid).

 

 

Halduskorralduse sisseseadmine / uuendamine

1.      pakkumisdokumentatsiooni koostamine (vorm KH –2  või KH-3) konsultandi poolt eelmise protsessi resultaadina;

 

2.      pakkumise korraldamine, pakkumiste võrdlemine ja hindamine konsultandi poolt;

 

 

Halduskorralduse juhtimine

 

1.       omaniku otsus pakkumise tulemuste kohta (a ja b), majanduskava kinnitamine (a, b, c) ja halduskorralduse lepingu(te) sõlmimine (a ja b);

 

2.       omanikujärelevalve korraldamine konsultandi ja/või omaniku poolt (tagasiside lepingu(te) täitmisest, tööde kvaliteedi hindamine, halduskorralduse tellimuse arendamine jne. – omaniku otsused (konsultatsioon)).

 

 

HALDUSKORRALDUSE SKEEMID                    tavaomanikule

                                                                                                       pikaajaliste (üle 5 a) halduse kogemustega omanikule

                                                                                                       ainult haldaja või hooldaja tunnistusega omanikule

 

 

 

 


OMANIKU ARENGUSUUND                                                

 

 


1  ja  2

 

 

1

 

1 on 3

 

1  on  3 ja 4

-------------------------------------

 

 


3

 

 

3    4

 

3  4  5

 

3

 

3   4

 

3  4  5

 

4   5

 

 

5

 

 


4   5

 

 

5